Nieuwsbrieven Cordaid Bond Zonder Naam

Cordaid Bond Zonder Naam zet zich in voor de meest kwetsaren in Nederland. De Bond biedt individuele hulp aan mensen die buiten hun schuld om in nood zijn geraakt. Daarnaast ondersteunt de Bond mensen met een uitkering die via een sociale coöperatie een eigen onderneming opzetten.

Drie keer per jaar informeert Cordaid Bond Zonder Naam haar donateurs met een nieuwsbrief over de haar activiteiten. Ik verzorg de interviews en foto's voor de nieuwsbrief en schrijf de teksten.