Collectekatern 2019 Protestantse Kerk Nederland

Ieder jaar geeft de Protestantse Kerk in Nederland een collectekatern uit: een jaaroverzicht van alle collectes voor het werk van zending, werelddiaconaat, binnenlandsdiaconaat, jeugdwerk en missonair werk van de Protestantse Kerk. Ieder collectedoel wordt hierin kort beschreven.

Ik heb meegewerkt aan de selectie van de collectedoelen en vervolgens de teksten, foto's en productiebegeleiding van dit katern verzorgd.